About & Pics

Description

در این اپلیکیشن شما می توانید در سه سطح راحت و متوسط و سخت سودوکو بازی کنید.
و یا بازی را نگه دارید و ان را ذخیره کرده و سر فرصت دوباره به حل جدول سودوکو بپردازید.
این بازی دارای زمان است و امتیازات شما ثبت خواهد شد.
قانون بازی:در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت:قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.


در این برنامه من این بازی معمایی و فکری را برای شما دوستان گرامی قرار دادم که در آن می توانید خودتان درجه سختی بازی را تعیین کنید .امیدوارم از این بازی خوشتون بیاد .

 Free in Google Play

Screenshots

بازی سودوکو فکری screenshot 1بازی سودوکو فکری screenshot 2بازی سودوکو فکری screenshot 3

Version History

Launched Feb 26, 2018 (over 1 year ago).
May 20
2019
(Current)
Version 4

Feb 26
2018
Version 1_w12

 

This app has no ratings in the last 30 days.

29

Total Ratings

5
21
4
2
3
2
2
0
1
4