About Icon

About & Pics

About Icon

Description

Enormous novels: Catch all hot novels in one App

Hot Comics: Read freely with daily updates

Offers and rewards: I'll pay for your books and keep presenting free beans to you.

Personalized Recommendation: I’ll recommend good books for you every day, and let you say goodbye to the book shortage.

Elegant Experience: With delicate typesetting, diverse and unique reading page topics, you can read in any posture comfortably.

Google Play Store Category:

Primary: Applications

Secondary: Books & Reference

Google Play

Privacy Policy

Total Ratings

18K
5
13K
4
2.8K
3
1.1K
2
400
1
690

Screenshots

Aistory screenshot 1Aistory screenshot 2Aistory screenshot 3Aistory screenshot 4

Version History

Launched Jan 07, 2019 (about 1 year ago).

Releasing new versions every 8 days, on average.

Jan 08
2020
(Current)
Version Varies with device

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Dec 15
2019
Version 2.2.1

Dec 11
2019
Version 2.2.0

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Dec 09
2019
Version 2.1.9

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Nov 29
2019
Version 2.1.8

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Nov 10
2019
Version 2.1.6

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Nov 07
2019
Version 2.1.5

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Oct 27
2019
Version 2.1.4

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Oct 23
2019
Version 2.1.2

1.Fixed some stability issues

2. Fixed some interface details

Sep 16
2019
Version 2.1.1

1. Fixing bugs in the same chapter that has two record while unlocking

2. Repairing the precision of decimal points

3. Fixing other known problems

Sep 05
2019
Version 2.1.0

1.The known bugs has been fixed.

2.The problem that the reward of first purchase showed at the page of "Purchase for friends" has been fixed.

Aug 27
2019
Version 2.0.8

Aug 25
2019
Version 2.0.7

1. Chỉnh sửa vấn đề về một số chương thiếu nội dung

2. Chỉnh sửa bug

Aug 23
2019
Version 2.0.6

1. Chỉnh sửa vấn đề về một số chương thiếu nội dung

2. Chỉnh sửa bug

Aug 22
2019
Version 2.0.2

1. Chỉnh sửa bug
2. Thêm tính năng đổi ngôn ngữ

Jun 03
2019
Version 1.4.2

1. Chỉnh sửa vấn đề phiên bản 5.1x của điện thoại oppo không đọc được truyện

2. Ưu hóa quý khách trải nghiệm

May 30
2019
Version 1.4.0

1. Chỉnh sửa vấn đề app bị lỗi
2. Ưu hóa phương án thống kê
3. Ưu hóa phương án an toàn để đảm báo số liệu an toàn
4. Chỉnh sửa Bug

May 22
2019
Version 1.3.14

1. Chỉnh sửa vấn đề về đọc 10 chương miễn phí

2. Chỉnh sửa vấn đề truyện tranh tải quá chậm hoặc có lỗi

3. Ưu hóa thanh toán

4. Chỉnh sửa vấn đề ứng dụng bị thoát

5. Ưu hóa phương án quảng cáo

6. Thêm tính năng thông báo hoạt động

May 14
2019
Version 1.3.13

1、Chỉnh sửa vấn đề của tiểu thuyết miễn phí khi xem quảng cáo nội dung không xác định
2、Ưu hóa phương thức thanh toán, chỉnh sửa vấn đề của google pay
3、Ưu hóa trải nghiệm

May 09
2019
Version 1.3.12

1. chỉnh sửa vấn đề android 9.0 không thể xem quảng cáo

2. Ưu hóa giao diện

May 07
2019
Version 1.3.11

1.Sửa chữa BUG

May 06
2019
Version 1.3.10

1. Chỉnh sửa vấn đề đang đọc truyện bị thoát ra ứng dụng
2. Ưu hóa xem quảng cáo
3. Ưu hóa trải nghiệm và chỉnh sửa vấn đề

Apr 29
2019
Version 1.3.9

1. Ưu hóa bộ nhớ, chỉnh sủa vấn đề hệ thống

2. Ưu hóa gửi thông báo

Apr 27
2019
Version 1.3.8

1、 Chỉnh sửa vấn đề app bị đóng
2、Ưu hóa bộ nhớ

Apr 25
2019
Version 1.3.7

1.Chỉnh sửa Bug app bị đóng

2. Chỉnh sửa vấn đề nạp xu không có xu

3. Ưu hóa giao diện, nâng cấp tính năng

Apr 21
2019
Version 1.3.6

1. Tăng thêm phương thức thanh toán Ngân Lượng

2. Chỉnh sửa những vấn đề bị lỗi

3. Ưu hóa khách hàng trải nghiệm

Apr 18
2019
Version 1.3.5

1.Tăng thêm phương thức thanh toán FPT Gate

2.Ưu hóa cổng thanh toán vtc pay

3.Sửa chữa bug, ưu hóa trải nghiệm

Apr 14
2019
Version 1.3.4

1. Tăng cường tính an toàn về nội dung và tài khoản, nâng cấp chất lượng của nội dung và trải nghiệm đọc
2. Nâng cấp log về chi tiết thanh toán
3.Ưu hóa vấn đề phiên bản

Ps: Đề nghị cập nhật phiên bản mới

Apr 12
2019
Version 1.3.3

1.Sửa chữa BUG

Apr 12
2019
Version 1.3.2

1.Sửa chữa BUG

Apr 07
2019
Version 1.3.1

1. Chỉnh sửa vấn đề hiện xu không chính xác
2. Ưu hóa giao diện
3. Sửa chữa BUG

Mar 31
2019
Version 1.1.2

1.Sửa chữa BUG

Mar 12
2019
Version 1.1.1

1.Giải quyết một số điện thoại không thể đọc truyện

Feb 26
2019
Version 1.1.0

1. Thêm phần tác giả khuyên đôc để giới thiệu những truyện hay nhất cho độc giả
2. Thêm Phần đọc sách miễn phí có thời hạn tiện cho độc giả
3. Nâng cao sản phẩm
4. Ưu hóa cách nạp xu, thêm phương thức thanh toán trên website và hướng dẫn thanh toán

Feb 20
2019
Version 1.0.25

Xử lý BUG

Feb 18
2019
Version 1.0.24

1. Ưu hóa trạng thái cập nhật tại trang chi tiết
2. Ưu hóa bộ nhớ để sử dụng tiện hơn
3. Khuyến mãi mua 1 tặng 1 đang diễn ra
4. Trang đọc truyện thêm tín năng cuộn trang

Feb 17
2019
Version 1.0.23

1、Đề nghị quý khách dùng VTC Pay thanh toán
2、Thêm tính năng tìm kiếm truyện
3、Chỉnh sửa phương thức tải của truyện tranh, ưu hóa trải nghiệm
4、Chỉnh sửa bug

Feb 12
2019
Version 1.0.22

1. Thêm cách thanh toán bằng VTC
2. Ưu hóa trải nghiệm
3. Chỉnh sửa bug

Feb 11
2019
Version 1.0.21

1、Ưu hóa trải nghiệm

Jan 27
2019
Version 1.0.20

1、Ưu hóa trải nghiệm

Jan 23
2019
Version 1.0.19

1、Thêm tính năng trả lời bình luận
2、Ưu hóa lịch sử nạp xu
3、Thêm liên hệ FB tại ý kiến phản hồi
4、Thêm tính năng xem quảng cáo nhận xu
5、Ưu hóa trải nghiệm

Jan 21
2019
Version 1.0.18

1、Sửa chữa những bug, ưu hóa giao diện
2、Ưu hóa phương án hiện lịch sử nạp xu

Jan 17
2019
Version 1.0.17

Sửa chữa vấn đề điểm danh

Jan 14
2019
Version 1.0.15

1、Sửa chữa vấn đề điểm danh
2、Thêm trang hướng dẫn nạp tiền
3、Xử lý BUG

Jan 10
2019
Version 1.0.11

Chức năng đặc sắc:

[ Phúc lợi người dùng mới ]: điểm danh hàng ngày được tặng xu, quà tặng tốt không dừng lại

[ Tiểu thuyết đồ sộ ]: Tất cả tiểu thuyết bạn muốn đọc đều có

[ Tuyện tranh hot nhất ]: Truyện tranh siêu gốc, cập nhật hàng ngày

[ Tủ sách thông mình ]: hỗ trợ đoc truyện online - ofline, hỗ trợ đầy đủ tính năng cho thời gian đọc

[ Trải nghiệm đọc ]: kiêu chữ cục đoan, chế độ bảo về mắt, ứng dụng độ sáng, chức năng thân mật, đọc thải mái

Jan 07
2019
Version 1.0.10

Chức năng đặc sắc:

[ Phúc lợi người dùng mới ]: điểm danh hàng ngày được tặng xu, quà tặng tốt không dừng lại

[ Tiểu thuyết đồ sộ ]: Tất cả tiểu thuyết bạn muốn đọc đều có

[ Tuyện tranh hot nhất ]: Truyện tranh siêu gốc, cập nhật hàng ngày

[ Tủ sách thông mình ]: hỗ trợ đoc truyện online - ofline, hỗ trợ đầy đủ tính năng cho thời gian đọc

[ Trải nghiệm đọc ]: kiêu chữ cục đoan, chế độ bảo về mắt, ứng dụng độ sáng, chức năng thân mật, đọc thải mái

Jan 06
2019
Version 1.0.9

Chức năng đặc sắc:

[ Phúc lợi người dùng mới ]: điểm danh hàng ngày được tặng xu, quà tặng tốt không dừng lại

[ Tiểu thuyết đồ sộ ]: Tất cả tiểu thuyết bạn muốn đọc đều có

[ Tuyện tranh hot nhất ]: Truyện tranh siêu gốc, cập nhật hàng ngày

[ Tủ sách thông mình ]: hỗ trợ đoc truyện online - ofline, hỗ trợ đầy đủ tính năng cho thời gian đọc

[ Trải nghiệm đọc ]: kiêu chữ cục đoan, chế độ bảo về mắt, ứng dụng độ sáng, chức năng thân mật, đọc thải mái

Click to see more