App Icon

Ông Đồ - Ứng Dụng Tạo Thư Pháp

Ông Đồ - Ứng Dụng Tạo Thư Pháp

  • iOS App Store
  • Free
  • TRAN PHUONG
  • Photo & Video, Utilities
Release Date: October 2014Last Update On: October 2014

► Ông Đồ hay còn gọi là Sinh Đồ (tiếng Hoa 生徒) là một loại học vị trong hệ thống giáo dục Việt Nam thời phong kiến. Loại học vị này được xác định trong kỳ thi Hương. Người thi Hương phải là người d...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market