App Icon

Đường dây nóng Bộ Y tế

Đường dây nóng Bộ Y tế

  • iOS App Store
  • Free
  • Văn phòng Bộ Y Tế
  • Health & Fitness, Education
Release Date: May 2021Last Update On: July 2021

Ứng dụng dành cho CBYT (Cán bộ y tế) sử dụng để quản lý các phản ánh từ Người dân gửi đến các Cơ sở y tế. - Theo dõi phản ánh của Người dân hàng tuần, hàng tháng - Dễ dàng thao tác để giải quyết ...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market