App Icon

Công Thành Xưng Đế Mobile

  • Google Play
  • Free
  • VGPJSC
  • GamesStrategy
Based on 1,570 votesRelease Date: January 2019Last Update On: August 2019

Nắm trong tay trăm vạn hùng binh, xây hậu cung bạt ngàn mỹ nữ. Thiên hạ xưa nay anh hùng như quần long, nhưng bậc đế vương chỉ có một. Con đường của bạn từ tay trắng xây dựng cơ đồ, chiêu binh mãi ...

Want to get free app intelligence?

Sign up to start searching.

Create Your Free Account

Get Started

Already have an account?Log in here