App Icon

The Room of 2 Monsters

  • Google Play
  • Paid
  • Sang Hendrix
  • Games, Role Playing
Based on 11 votesRelease Date: March 2020Last Update On: July 2020

The Room of 2 Monsters là một game giải đố nhưng hầu hết các câu đố đều thuộc về mặt tâm lý, buộc người chơi phải đưa ra những lựa chọn có khả năng thay đổi bản thân nhân vật là ai. Chi tiết hơn, n...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market