App Icon

Hanefi İlmihali

  • Google Play
  • Free
  • Roosa Soft™
  • Applications, Lifestyle
Based on 385 votesRelease Date: May 2017Last Update On: May 2019

ÖNSÖZ İnsanlığı ve bütün âlemleri büyük bir hikmet ve gâye ile yaratan Allâhü Teâlâ’ya sonsuz hamd ü senâlar olsun. Kâinâta en büyük rahmet, en büyük şefâatçi ve en bü- yük peygamber olarak gönderi...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market