App Icon

FitCity

  • Google Play
  • Free
  • Carbon Software JSC
  • Applications, Health & Fitness
Release Date: November 2018Last Update On: December 2018

FitCity là ứng dụng cung cấp giải pháp tập luyện mới tại Việt Nam. Chỉ cần trở thành hội viên của FitCity , người dùng có thể trải nghiệm tìm kiếm và tập luyện tập tại hàng trăm phòng tập khác nhau...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market