App Icon

Stave setninger

Stave setninger

  • Paid
  • Leap Learning
  • Applications, Education
Release Date: November 2016Last Update On: December 2018

"Stave setninger" er en veldig fin app når man skal lære å stave de første setningene. Lydene blir repetert mens man staver ordene. Dette gjør at barna får forståelsen av hvordan lyder blir til or...

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market