App Icon

Evade Viruss

Evade Viruss

  • Google Play
  • Paid
  • Mini Android Game
  • Games, Casual
Release Date: September 2021Last Update On: September 2021

Đây là 1 game mà bạn vào vai một đứa bé còn yếu đuối trước sự tấn công của các con viruss. Bạn hãy cố gắng né các con viruss và ăn các khiên bảo vệ để được cộng thêm điểm.

Want data on your competitors?

Create a free report and get actionable
insights on your market